Klachten Procedure

KynoCoach Claire Huisintveld

Klachtenprocedure                                                                                                                        

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Fouten moeten echter worden opgelost. Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat graag van u.
Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan te allen tijde trachten op te lossen en tevens willen wij daarvan leren voor de toekomst. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u ons hierover informeert. Om de klant maximaal te ondersteunen is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen of een geschil voor te leggen. U klacht zal met respect en eerbied behandeld worden en binnen de algemene voorwaarden wordt getracht een oplossing te vinden.

Wat is van belang?                                                                                                                          

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen moet u ons, indien van toepassing, van de volgende gegevens te voorzien:

  • uw naam, adres en telefoongegevens;
  • een heldere omschrijving van uw klacht;
  • de naam van de persoon waarover u klaagt;
  • het tijdstip waarop de klacht ontstond.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Hoe een klacht indienen?

U dient uw klacht schriftelijk in te dienen.
Bovendien kunt u altijd contact opnemen met ons via telefoonnummer 06-83171598.
Uw klacht kunt u ook mailen naar: info@kynocoachclaire.nl 

Wat doen wij met uw klacht?                                                                                                              

Na ontvangst nemen wij uw klacht op in onze administratie. U ontvangt binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

  • een korte beschrijving van uw klacht;
  • hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
  • op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.